หมวดหมู่ : จัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศรับ-ส่งทหาร กองเกินเข้ากองประจำการผลัดที่ 2/2562. ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดย : admin
อ่าน : 381
พุธ ที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

ประกาศมณฑลทหารบกที่ 22
เรื่อง    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศรับ-ส่งทหาร  กองเกินเข้ากองประจำการผลัดที่ 2/2562. ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
.-------------------------------------------------
ตามประกาศมณฑลทหารบกที่ 22   เรื่อง  ประกวดราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศรับ-ส่งทหารกองเกินเข้ากองประจำการผลัดที่ 2/2562. ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่ 1/2563 ลงวันที่  4 ต.ค. 2562 นั้น
งานประกวดราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศรับ-ส่งทหารกองเกินเข้ากองประจำการผลัดที่ 2/2562. จำนวน 1 งาน   ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วน จำกัด โชคไพจิตร        ( ขายส่ง, ขายปลีก,ให้บริการ ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น  วงเงินทั้งสิ้น  524,500.00 บาท ( ห้าแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน )  รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ทั้งปวง
 
                              ประกาศ       ณ       วันที่       16     ตุลาคม  พ.ศ. 2562                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
                                                           (ลงชื่อ) พล.ต. รณกร    ปานกุล         
                                                                            ( รณกร  ปานกุล )
                                                                     ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22
 
แผนกพลาธิการมณฑลทหารบกที่ 22
โทร.(045) 322009 -11 ต่อ 25053,25054