หมวดหมู่ : จัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 13 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โดย : admin
อ่าน : 268
พุธ ที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

getImagesLogo?filelogo=krut100
ประกาศมณฑลทหารบกที่ 22
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 13 เครื่อง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มณฑลทหารบกที่ 22 ได้มีโครงการ จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน  13 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
        บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลไอเฟค          (ผู้ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 312,000.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง
ประกาศ ณ วันที่      15     ตุลาคม พ.ศ. 2562
 
  (ลงชื่อ) พลตรี      รณกร     ปานกุล
(   รณกร     ปานกุล  )
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22