หมวดหมู่ : จัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ : ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๒๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปรับปรุงระบบประปาภายในค่ายสรรพสิทธิประสงค์เพื่อโอนเป็นทรัพย์สินของการประปาส่วนภูมิภาค ของ มทบ.๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โดย : admin
อ่าน : 2971
พฤหัสบดี ที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 


ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๒๒
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปรับปรุงระบบประปาภายในค่ายสรรพสิทธิประสงค์เพื่อโอนเป็นทรัพย์สินของการประปาส่วนภูมิภาค ของ มทบ.๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มณฑลทหารบกที่ ๒๒ ได้มีโครงการ   จ้างซ่อมปรับปรุงระบบประปาภายในค่ายสรรพสิทธิประสงค์ เพื่อโอนเป็นทรัพย์สินของการประปาส่วนภูมิภาค ของ มทบ.๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
               จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงระบบประปาภายในค่ายสรรพสิทธิประสงค์เพื่อโอนเป็นทรัพย์สินของการประปา
ส่วนภูมิภาค ของมณฑลทหารบกที่ ๒๒   จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน  ๑  งาน  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ประกาศ ณ วันที่  ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
(ลงชื่อ) พลตรี   อรรถ  สิงหัษฐิต           
(อรรถ สิงหัษฐิต)
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๒