หมวดหมู่ : จัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ : ประกาศมณฑลทหารบกที่ 22 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วลวดหนามแสดงแนวเขตและ ป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
โดย : admin
อ่าน : 3788
อังคาร ที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

ประกาศมณฑลทหารบกที่ 22
เรื่อง    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วลวดหนามแสดงแนวเขตและ    
          ป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
          (e - bidding) 
-------------------------------------------------
                        ตามประกาศมณฑลทหารบกที่ 22   เรื่อง   ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วลวดหนามแสดงแนวเขตและป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์          (e - bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) เลขที่ 1/2562  ลงวันที่   31 ต.ค. 2561   นั้น
                   งานจ้างเหมาก่อสร้างรั้วลวดหนามแสดงแนวเขตและป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐฯ ประจำปีงบประมาณ 2562  จำนวน 1 งาน   ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วน จำกัด                    ภัคธิดา  ( ขายส่ง, ขายปลีก,ให้บริการ ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,095,000 บาท ( หนึ่งล้านเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน )   รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ทั้งปวง
 
                                      ประกาศ       ณ       วันที่      13     พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
                                                          (ลงชื่อ)  พล.ต.    อรรถ    สิงหัษฐิต      
                                                                               ( อรรถ   สิงหัษฐิต )
                                                                         ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22
 
แผนกพลาธิการมณฑลทหารบกที่ 22
โทร.(045) 322009 -11 ต่อ 25053,25054