ชื่อ - นามสกุล :พันตรี ศักดิ์ศรี บุญห่อ
ตำแหน่ง :น.ธุรการกำลังพล
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองกำลังพล
หน้าที่ในกลุ่ม :