ชื่อ - นามสกุล :พ.ท.บันลือศักดิ์ คล้ายประดิษฐ์
ตำแหน่ง :รอง หก.กขว.มทบ.22
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองข่าว
หน้าที่ในกลุ่ม :