ชื่อ - นามสกุล :พันตรี ภราดร นนท์ตุลา
ตำแหน่ง :รอง หก.กยก.มทบ.22
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองยุทธการ
หน้าที่ในกลุ่ม :