[ 18201 ]
ชื่อ-นามสกุล : 
กรรชะย นามสกุลไทย
ชื่อเล่น : 
อคระ
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
21/1/2522
อายุ : 
30
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
theerayut_Wit_1996@hotmail.com  
ที่อยู่ : 
12
อำเภอ : 
เมือง
จังหวัด : 
สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ : 
47000
เบอร์โทรศัพท์ : 
0615892001
สถานที่ทำงาน : 
นักวิชาการ/นักวิจัยค้นคว้า
การศึกษา : 
สูงกว่าปริญญาโท