[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
มณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ :: ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน ::
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
กองทัพบก  เพื่อชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  และประชาชน 
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 47 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[admin]
ข่าวด่วน
 
ลิงค์แนะนำ

ค้นหาจาก google
พยากรณ์อากาศ
 

  

  หมวดหมู่ : จัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศมณฑลทหารบกที่ 22 เรื่อง เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดย : admin
เข้าชม : 333
ศุกร์์ ที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ] ปักหมุดและแบ่งปัน
     

 

- สำเนาคู่ฉบับ -
 


ประกาศมณฑลทหารบกที่ 22
เรื่อง     เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
-------------------------------------------------
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำราคากลาง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  และของหน่วยงานของรัฐ ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด  และปิดประกาศโดยเปิดเผย    ณ    สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  
มณฑลทหารบกที่ 22 ขอประกาศเผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ     พ.ศ. 2563  ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
 
                            ประกาศ     ณ     วันที่       4     ตุลาคม   พ.ศ. 2562
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
                                                             (ลงชื่อ) พลตรี  รณกร   ปานกุล           
                                                                             (  รณกร   ปานกุล  )
                                                                     ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22
 
แผนกพลาธิการมณฑลทหารบกที่ 22
โทร.(045) 322009 -11 ต่อ 25053,25054
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบ บก.06
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
 

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้น  เพื่อทำการรับ – ส่งทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัดที่ 2/2562
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ มณฑลทหารบกที่ 22
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   735,000.00 บาท ( เจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน )
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่  2 ตุลาคม พ.ศ.2562
    เป็นเงิน  735,000.00 บาท ( เจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน )
    ราคา/หน่วย (ถ้ามี) .............................................-........................................... บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    5.1 สถานีเดินรถอุบลราชธานี บริษัท ขนส่ง จำกัด
    5.2 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    6.1 นายนภดล  สุทธิจิตร์ (นายสถานีเดินรถอุบลราชธานี บริษัท ขนส่ง จำกัด )     
    6.2 พ.ต.ประยูร  แก่นธาตุ       ประธานกรรมการ
    6.3 พ.ต.วรวิทย์   สุดตา         กรรมการ
    6.4 พ.ต.จิรเดช   ทองสา        กรรมการ
   
 
 
 
 
                                                                       ตรวจถูกต้อง
                                                         
 

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

จัดซื้อจัดจ้าง5 อันดับล่าสุด

      โครงการ จ้างเหมาก่อสร้างถนนรอบอ่างเก็บน้ำเสรฐเสนีย์ ของ โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 2/มิ.ย./2563
      เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 7/พ.ค./2563
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาโครงการจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเรือนแถว นายทหาร ชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ 2563 ของ มณฑลทหารบกที่ 22 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 14/ก.พ./2563
      เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามแสดงแนวเขตและป้องกันการ บุกรุกที่ดินของรัฐในความดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ของกองทัพบก ของมณฑลทหารบกที่ 22 ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/ม.ค./2563
      เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ 2563 ของ มณฑลทหารบกที่ 22 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/ม.ค./2563


www.rta.mi.th/gjag/ ข่าวทหารบก
ตรวจสอบยอดเงิน อทบ. คำรับรองการปฏิบัติราชการ
การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล สหกรณ์ออมทรัพย์
การประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก http://korlor.cloud.rta.mi.th/
เชิญอ่านต่อ