[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
มณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ :: ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน ::
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
กองทัพบก  เพื่อชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  และประชาชน 
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 47 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[admin]
ข่าวด่วน
 
ลิงค์แนะนำ

ค้นหาจาก google
พยากรณ์อากาศ
 

  

  หมวดหมู่ : จัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง : เรื่อง เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โดย : admin
เข้าชม : 1780
พฤหัสบดี ที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ] ปักหมุดและแบ่งปัน
     

ประกาศมณฑลทหารบกที่ 22
เรื่อง     เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
-------------------------------------------------
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำราคากลาง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  และของหน่วยงานของรัฐ ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด  และปิดประกาศโดยเปิดเผย    ณ    สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  
มณฑลทหารบกที่ 22 ขอประกาศเผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ        พ.ศ. 2562  ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
 
                            ประกาศ     ณ     วันที่     16       พฤษภาคม   พ.ศ. 2562
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
                                                            (ลงชื่อ)พลตรี    อรรถ    สิงหัษฐิต      
                                                                              ( อรรถ   สิงหัษฐิต )
                                                                     ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22
 
แผนกพลาธิการมณฑลทหารบกที่ 22

แบบ บก.01
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
 
1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างซ่อมแซมอาคาร  สิ่งปลูกสร้าง และสาธารณูปโภค เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ  2562  งานซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร  ของ มณฑลทหารบกที่ 22
 
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  มณฑลทหารบกที่ 22 จังหวัดอุบลราชธานี
 
  3.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  4,389,900 บาท (สี่ล้านสามแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
 
  4.  ลักษณะงาน   (โดยสังเขป)  ทำการซ่อมแซมอาคารโรงทหาร, ห้องน้ำ-ห้องส้วม, โรงเลี้ยง และโรงหุงต้ม ของ มณฑลทหารบกที่ 22
  5.  ราคากลางคำนวณ  ณ วันที่  16 พฤษภาคม 2562 เป็นเงิน   4,389,900 บาท (สี่ล้านสามแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
 
  6.  บัญชีประมาณราคากลาง
       6.1  แบบ ปร.4         
       6.2  แบบ ปร.5-685,
      
  7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
       7.1  พันเอก นราธิป  จันทะแจ้ง
       7.2  พันเอก กองภพ  ตลับทอง
       7.3 พันโท กิติศักดิ์  ภักดีวงศ์
      

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

จัดซื้อจัดจ้าง5 อันดับล่าสุด

      โครงการ จ้างเหมาก่อสร้างถนนรอบอ่างเก็บน้ำเสรฐเสนีย์ ของ โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 2/มิ.ย./2563
      เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 7/พ.ค./2563
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาโครงการจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเรือนแถว นายทหาร ชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ 2563 ของ มณฑลทหารบกที่ 22 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 14/ก.พ./2563
      เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามแสดงแนวเขตและป้องกันการ บุกรุกที่ดินของรัฐในความดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ของกองทัพบก ของมณฑลทหารบกที่ 22 ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/ม.ค./2563
      เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ 2563 ของ มณฑลทหารบกที่ 22 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/ม.ค./2563


www.rta.mi.th/gjag/ ข่าวทหารบก
ตรวจสอบยอดเงิน อทบ. คำรับรองการปฏิบัติราชการ
การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล สหกรณ์ออมทรัพย์
การประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก http://korlor.cloud.rta.mi.th/
เชิญอ่านต่อ